Gramenet Diari

Confecció i disseny d’un diari. Reticles de composició, estils de textos, espais publicitaris i maquetació mensual de nous nombres.

Categoría: ,

gramenet gramenet2 gramenet3 gramenet4 gramenet5